تایمر ها بمنظور محاسبه زمان و انجام عملی از پیش تعیین شده در زمان های مختلف اعم از میلی ثانیه،ثانیه،دقیقه،ساعت،روز،ماه و سال که توسط کاربر تعیین می شود؛ استفاده می شوند. شمارنده ها نیز بر حسب درخواست کاربر عمل شمارش و انجام عملی از پیش تعیین شده را به عهده دارند.

نمایش دادن همه 2 نتیجه

Show sidebar
تایمر و شمارنده- شرکت المان برتر سپهر
Close

تایمر

ISTRA-A12M ISBS Timer Series ISTRA-A/DX ISBS Timer Series ISTRA-A22 ISBS Timer Series تایمر ها بمنظور محاسبه زمان و انجام عملی از پیش تعیین شده در زمان های مختلف اعم از میلی ثانیه،ثانیه،دقیقه،ساعت،روز،ماه و سال که توسط کاربر تعیین می شود؛ استفاده می شوند. شمارنده ها نیز بر حسب درخواست کاربر عمل شمارش و انجام عملی از پیش تعیین شده را به عهده دارند.

تایمر و شمارنده- شرکت المان برتر سپهر
Close

شمارنده

ISACR-220AC/24DC ISBS Analog Counter ISDCR-WB ISBS Digital Counter تایمر ها بمنظور محاسبه زمان و انجام عملی از پیش تعیین شده در زمان های مختلف اعم از میلی ثانیه،ثانیه،دقیقه،ساعت،روز،ماه و سال که توسط کاربر تعیین می شود؛ استفاده می شوند. شمارنده ها نیز بر حسب درخواست کاربر عمل شمارش و انجام عملی از پیش تعیین شده را به عهده دارند