تجهیزات تابلویی به منظور راه اندازی، توقف،راه اندازی مجدد،توقف سریع و سیستم های اعلان که برای تابلو های برق صنعتی بکار می روند، استفاده می شوند. این تجهیزات شامل طیف وسیعی از قطعات بوده که برای اهداف مختلفی در تابلو مورد استفاده قرار می گیرند.

نمایش دادن همه 2 نتیجه

Show sidebar
تجهیزات تابلو- شرکت المان برتر سپهر
Close

رله

ISR8-X ISBS Relay Series ISR11-X ISBS Relay Series تجهیزات تابلویی به منظور راه اندازی، توقف،راه اندازی مجدد،توقف سریع و سیستم های اعلان که برای تابلو های برق صنعتی بکار می روند، استفاده می شوند. این تجهیزات شامل طیف وسیعی از قطعات بوده که برای اهداف مختلفی در تابلو مورد استفاده قرار می گیرند.

تجهیزات تابلو- شرکت المان برتر سپهر
Close

شستی،گردان و چراغ سیگنال

تجهیزات تابلویی به منظور راه اندازی، توقف،راه اندازی مجدد،توقف سریع و سیستم های اعلان که برای تابلو های برق صنعتی بکار می روند، استفاده می شوند. این تجهیزات شامل طیف وسیعی از قطعات بوده که برای اهداف مختلفی در تابلو مورد استفاده قرار می گیرند.