کلید اتوماتیک کامپکت یک نوع کلید قابل قطع در زیر بار است که جهت حفاظت اتصال کوتاه و اضافه بار در موتورها ، سیستم های روشنایی و صنعتی استفاده می شوند. کلیدهای اتوماتیک کمپکت از رنج 16 الی 1600 آمپر ساخته می شوند.

نمایش دادن همه 2 نتیجه

Show sidebar
کلید اتوماتیک کامپکت- شرکت المان برتر سپهر
Close

اتوماتیک فیکس

ISMB125N-3 Molded Case Circuit Breaker Series ISBM160N-3 Molded Case Circuit Breaker Series ISBM250N-3 Molded Case Circuit Breaker Series ISMB400N-3 Molded Case Circuit Breaker ISMB630N-3 Molded Case Circuit Breaker ISMB800N-3 Molded Case Circuit Breaker کلید اتوماتیک کامپکت یک نوع کلید قابل قطع در زیر بار است که جهت حفاظت اتصال کوتاه و اضافه بار در موتورها ، سیستم های روشنایی و صنعتی استفاده می شوند. کلیدهای اتوماتیک کمپکت از رنج 16 الی 1600 آمپر ساخته می شوند.

کلید اتوماتیک کامپکت- شرکت المان برتر سپهر
Close

اتوماتیک قابل تنظیم

ISMB100A-3 Molded Case Circuit Breaker Series ISBM160A-3 Molded Case Circuit Breaker Series ISBM250A-3 Molded Case Circuit Breaker Series ISMB400E-3 Molded Case Circuit Breaker ISMB630E-3 Molded Case Circuit Breaker ISMB800E-3 Molded Case Circuit Breaker ISMB1250E-3 Molded Case Circuit Breaker ISMB1600E-3 Molded Case Circuit Breaker کلید اتوماتیک کامپکت یک نوع کلید قابل قطع در زیر بار است که جهت حفاظت اتصال کوتاه و اضافه بار در موتورها ، سیستم های روشنایی و صنعتی استفاده می شوند. کلیدهای اتوماتیک کمپکت از رنج 16 الی 1600 آمپر ساخته می شوند.